Nasza Firma

csm logo PROW 1104c9 e7ad09491c

AGRICULTURE MOTORS SP. Z o.o.

Jako firma jesteśmy beneficjentem programu PROW 2007-2013 w zakresie Osi 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Operacja mająca na celu "wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia kompleksowych usług i zwiększenia poziomu zatrudnienia" Program "Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw".

Jako podmiot gospodarczy świadczymy usługi z segmentu wspomagania produkcji roślinnej oraz usług następujących po zbiorach. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę posiadanego parku maszynowego świadczymy usługi z zakresu przygotowania terenu pod budowę oraz usług transportowych materiałów sypkich.

 

 

 

Company Leadership

  • Betty Carter Betty Carter

    Executive Vice President and Chief Technology Officer

  • Carol Adams Carol Adams

    Vice President, Global Vegetable and Asia